Project Description

Old Guan, a native Oroqen hunter, goes into the woods to shoot “donkey deer” before his family leaves for America.

Director

Tomorrow Mingtian

Producer

Yao Li
Xingzu Han

Writers

Shuofang Wang
Tomorrow Mingtian

Director of Photography

Tianqi Wu
Yilun Gu

Production Designer

Xin Qiang

Editor

Tomorrow Mingtian

Composers

Xueran Chen
Jacob Boyd

Sound Designer

Tomorrow Mingtian

Actors

Linjiang Zhang
Chuanchuan Ge
Rui Ma
Nan Wu
Tao Guan